Gereformeerde Kerk Kempton Park-Noord

Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid