postheadericon Gereformeerde Kerk Kempton Park-Noord

Gereformeerde Kerk Kempton Park-Noord

Ons Visie

  • Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid.

Ons Waardes

  • Gehoorsaamheid aan God Drie-Enig
  • Gereformeerde grondslag

Ons Beginsels

  • Empatie en meelewing
  • Integriteit
  • Liefde
  • Volharding en toewyding
  • Wedersydse respek

postheadericon Brief aan Laodisea

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:14-22

TEMA: Brief aan Laodisea

Inleiding

 

Van al die gemeentes is Laodisea die enigste een waaroor die Here nie een goeie ding wat in die gemeente gebeur kan uitlig nie. Die brief word gekenmerk deur bestraffing van die gemeente.

1. Nie warm of koud nie maar lou

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Filadelfia

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:7-13

TEMA: Brief aan Filadelfia

Inleiding

 

Ons is die kerk van God. Maar die kerk lewe tot met die voleinding in ‘n sondige wêreld. Daar bestaan nie iets soos ‘n volmaakte kerk nie. Maar Filadelfia is ‘n kerk wat die naaste daaraan kom om ‘n volmaakte kerk te wees wat ons ooit kan hoop om teë te kom.

Filadelfia se briefie, net soos die een in Smirna, het geen vermaning oor dinge wat in die gemeente verkeerd loop nie. Filadelfia se brief word veral gekenmerk deur ‘n uitgebreide belofte aan die gemeente. Wat was dan die geheim van Filadelfia se sukses as gemeente? Wanneer ons Filadelfia se geheim probeer ontrafel, is daar veral drie dinge wat aandag moet geniet:

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Sardis

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:1-6

TEMA: Brief aan Sardis

Inleiding

 

Inleiding

Die storie van die kerk wat begrawe word – maar onder in die kis is ’n spieël. Kom kyk vir die dooie kerk, en sien jouself!

Ons is die kerk. As die kerk dood is, is dit die lidmate wat dood is. Jy is die kerk, lewe jy?

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Tiatira

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:18-29

TEMA: Brief aan Tiatira

Inleiding

 

Die sonde is slinks. Hy stel vir jou ‘n lokval en lê vir jou en wag. Dikwels begin dit net by ‘n skewe gedagtetjie….

Inleiding

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Pergamum

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:12-17

TEMA: Brief aan Pergamum

Inleiding

Die Woord is belangrik. Almal stem daarmee saam. Maar hoe kyk ons na die Woord?

Die brief aan Pergamum volg die normale patroon:

Eers stel Jesus homself bekend aan die gemeente as die skrywe van die brief.

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Smirna

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:8-11

TEMA: Brief aan Smirna

Inleiding

Swaarkry is ’n realiteit vir mense op aarde – ook vir Christene!

Die brief aan die gemeente in Smirna wyk af van die normale patroon op ’n baie treffende wyse:

Ons kry die bekendstelling van Jesus as die skrywer van die brief.

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Brief aan Efese

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:1-7

TEMA: Brief aan Efese

Inleiding

Ons het al so gewoond geword daaraan om lidmate van ‘n kerk te wees. Ons sien die kerk as nog ‘n vereniging soos die Voortrekkers. Jy kan deel wees as jy wil, solank dit nie te veel tyd of geld begin vra nie. Maar die kerk is veel meer – die liggaam van Jesus Christus. Ons kan en mag nooit die kerk losmaak van ons verhouding met Hom nie! Nêrens sien ons dit duideliker as in die sewe briewe aan die gemeentes in klein Asië nie.

Die skrywe van hierdie briewe is nie Paulus of Petrus of Johannes nie, dis Jesus self wat wys hoe Hy omgee en betrokke is by die kerk. Dit wat in die kerk gebeur of nie gebeur nie is vir hom belangrik. Jesus skryf in hierdie briewe elke keer met dieselfde patroon. Hy begin deur Homself bekend te stel. Dan skryf Hy oor die toestand in die gemeente met vermaning oor wat verkeerd en en prys oor wat reg gaan. Dan eindig Hy die brief met ‘n belofte vir die in die gemeente wat aan Hom gehoorsaam is.

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: 2 Kor. 5: 1

TEMA: Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ons kom vandag by die einde van ons reeks oor die Heilsorde. Ons kom vandag by die hoogtepunt – die uiteinde – die heerlikmaking.

Paulus stel in ons teksvers die hede waarin ons nou lewe teenoor die toekoms wat wag. Die hede van swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid. Die lewe wat tydelik is teenoor ‘n toekoms van ewigheid. Hede van geringe swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid wat alles verreweg oortref. Om hierdie punt te versterk gebruik Paulus die beeld van ‘n tent.

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Heilsorde 7: Volharding van die Heiliges

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: 1 Pet. 5:8-11

TEMA: Heilsorde 7: Volharding van die Heiliges

Inleiding

Volharding van die heiliges.

Ons is reeds heilig. Die heiligmaking is ‘n proses, maar tog is ons reeds deur die bloed van Jesus geheilig. Die probleem is dat ons sondaars in ‘n sondige wêreld is – ons moet steeds bly volhard. Ons kan die slagoffers word van die duiwel se aanval.

1Pet. 5:8 Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.

Lees die res van hierdie inskrywings »

postheadericon Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Rom. 8:1

TEMA: Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Pad geloop van roeping tot bekering:

Daar het nou baie dinge al in die mens op aarde gebeur. Jy het ontwikkel van ongelowige tot bekeerling. Jy is deur die Woord  en Gees van God geroep. Die Heilige Gees het deur die weergeboorte jou hart van klip in ‘n hart van vlees verander – vrugbare grond waarin die saad van die Woord kon groei. Jy het die geloof as ‘n gawe van God ontvang waardeur jy die weldade van Christus vir jou kon aangryp en jou eie maak. Jy lê jou toe deur die Gees op die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens – die bekering. Ons kan sê: “Jy is nou in Christus – Hy is nou jou Verlosser en Here, die doel en die oorsprong van jou bestaan.

Vandag sien ons dat met hierdie hele proses wat op aarde en in jou hart en lewe gebeur het – gebeur daar in der waarheid ook iets in die hemel.

Lees die res van hierdie inskrywings »