postheadericon Brief aan Laodisea

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:14-22

TEMA: Brief aan Laodisea

Inleiding

 

Van al die gemeentes is Laodisea die enigste een waaroor die Here nie een goeie ding wat in die gemeente gebeur kan uitlig nie. Die brief word gekenmerk deur bestraffing van die gemeente.

1. Nie warm of koud nie maar lou

Die eerste bestraffing vind ons in v. 15-16: “Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg.” Jesus gebruik hier ‘n bekende beeld in die leefwêreld van die mense van Laodisea.

Twee dorpe naby Laodisea was bekend vir hulle water. Kolosse het verfrissende koue water gehad. Hirapolis het ‘n warmwaterbron gehad. Die bronwater was bekend vir genesende kwaliteite. Water van die bron het gesyfer in die rivier wat verby Laodisea gestroom het, sodat Laodisea lou water gehad het. Soos lou water, nie verfrissend of genesend nie, vir niks anders goed as om uitgespoeg te word nie, so was die gemeente. En waar het die louheid van Laodisea vandaan gekom? Dit word duidelik uit die begin van vers 17, die tweede bestraffing van die gemeente: “Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie.”

2. Ryk voor mense maar arm by God

Weereens pas die bestraffing in by die leefwêreld van Laodisea. Die stad Laodisea was ryk. Die grond was vrugbaar. Landbou en veeteelt het gebloei. Handelsroetes het by die stad verbygekom. Dit was ‘n sentrum van wetenskap. So ryk was die burgers dat hulle uit hulle eie sakke die stad herbou het nadat ‘n aardbewing dit verwoes het. Maar die mens wat so gemaklik en veilig in sy eie rykdom lewe, het altyd ‘n gevaarlike swaard wat oor sy kop hang. As jy alles het wat jou hart begeer, het jy God nog in jou lewe nodig? Is dit dan nog nodig om op God te vertrou?

Algaande het die rykdom van die stad en sy mense ook die gemeente van Christus daar besmet. Hulle was seker dat solank hulle geld het kan hulle alles kry wat hulle harte begeer. Geld het Christus uit hulle lewe en uit hulle gemeente verdryf.

Hierdie feit was die oorsaak van hulle Geestelike louheid. Hulle was welvarend, alles het klopdisselboom geloop. Daar word niks genoem in die brief van enige vervolging van buite of dwaalleer van binne soos wat die ander gemeentes geteister het nie. Hulle het ontaard in gemaksugtige lummels wat alles wat hulle gehad het aanvaar het as vanselfsprekend. Hulle het nie meer nodig gehad om te ly vir die evangelie en te stry vir die waarheid nie. Hulle kon heerlik baai in die warm gloed van weelde en geluk.

Omdat hulle gedink het rykdom kan alles koop het hulle lou in die geloof geword. Hulle het vergeet dat geloof ‘n stryd is. Sonde in elke mens moet bestry word. Geld kan nie verlossing van sondes koop nie. Niemand kan betaal word om sondes weg te neem nie. Daar is net een oplossing, een weg tot saligheid, Jesus Christus. Maar hoe meer geld na die sentrum van die gemeente geskuif het, hoe meer het Christus na buite geskuif. En die gevolg? Geestelike armoede. Hulle was skatryk materieel, maar geestelik brandarm. En die ergste van alles, hulle het dit nie geweet nie.

3. Julle weet nie dat julle arm blind en kaal is nie.

Soos Jesus sê in vers 17 verder: “Julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig, arm, blind en kaal is nie.” In die oë van mense sou hulle anders gelyk het. Gelukkig, met pragtige klere, mense sou met bewondering na hulle kyk – maar God kyk dieper. God sien die leegheid raak, die geestelike leegheid waar Christus vervang is met ander dinge wat belangriker geword het, gemak weelde, voorspoed. Ryk in die oë van die wêreld, maar arm voor God.

Want dis die vraag wat ons moet beantwoord. Is ons verkwikkend soos koue water of genesend soos water van ‘n warmbron? Of het ons lou geword sodat ons uitgespoeg word op die grond? Het ander dinge nie vir Christus uit die kern van ons gemeente verdryf nie?

Waaroor gaan die kerk vir my?

Ons moet weer die deur oopmaak vir Christus om sy regmatige plek in die middelpunt van die kerk in te neem.

Maar Christus klop nie net by die kerk nie. Hy wil ook in jou persoonlike lewe in die middelpunt staan.

Wie staan in die middelpunt van jou lewe? Is dit Christus, of iets anders?

Maar selfs vir hierdie ellendige gemeente is daar hoop en troos. In vers 18 kry ons die wonder van God se genade. Christus kom en Hy bied Homself aan vir die gemeente van Laodisea.

4. Die aanbod van genade

Christus bied homself aan deur vir hulle te sê: “Kom koop by my.” Hy gebruik hulle eie rykdom as ‘n beeld, hulle koopsug, maar Hy bied vir hulle drie dinge aan wat geld nie kan koop nie.

“Ek raai julle aan, koop by My goud wat deur vuur gelouter is sodat julle ryk kan word.” Om die woorde van die Here te verstaan moet ons kyk na 1 Pet. 1:6,7. Die goud wat deur vuur gelouter is is die egte, ware geloof. Geloof wat getoets is deur die vuur van lyding vir die evangelie. Christus sê vir die gemeente: Dit is nooit te laat om weer te begin ly vir die evangelie nie. Dit is nooit te laat om weer te begin stry teen die sonde, die duiwel, wêreld daarbuite nie. Julle gaan miskien baie rykdom moet prysgee, julle sal miskien nie meer so gemaklik en rustig wees nie. Maar julle sal weer glo, julle sal weer weet dat julle iets nodig het wat geld nie kan koop nie – Jesus Chrisus.

Ware geloof is die besef dat Christus vir jou sondes gely het. Deur met jou eie lyding vir die evangelie deel te hê aan die lyding van Christus word hierdie geloof versterk. So word jou geloof ‘n ware geloof wat kosbaarder is as goud. Dan kan jy brandarm wees in die oë van mense, maar skatryk voor God.

Dan kom die Here met ‘n tweede aanbod. “Koop wit klere, sodat julle skande, julle naaktheid, nie gesien kan word nie.” Weer spreek die Here die gemeente in hulle leefwêreld aan. Die stad Laodisea was bekend vir die tekstielnywerheid. Tog was hulle in hulle sonde naak. Omdat Christus uit die gemeente verdwyn het, was daar niks om die sonde te bedek nie. Christus bied homself aan om met sy bloed die sonde te bedek. Wanneer die Vader dan na die gemeente kyk sien Hy hulle as spierwit gewas deur die bloed van Christus. Sonder Christus naak in sonde voor God, maar met Christus is die sonde bedek. God sien die mens as skoongewas en as regter spreek Hy hulle vry.

Die Here kom ook met ‘n derde aanbod. “Koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien”. Steeds spreek die Here die gemeente in hulle leefwêreld aan. Laodisea was bekend vir ‘n mediese skool waar baie dokters hulle ambag geleer het. By die mediese skool is ‘n goeie oogsalf vervaardig. Die oogsalf kon seer oë laat beter voel, maar kon nie blindheid genees nie.  Christus bied vir hulle oogsalf aan wat blindheid kan genees, geestelike blindheid. Wie Christus verdryf uit die sentrum word blind. Hy is die lig in hierdie donker wêreld. Sonder Hom is dit so donker dat die mens blind word. Om die Geestelike blindheid te genees gee God die Woord en die Gees as oogsalf. Deur die Woord leer ons Christus ken en die Gees wek die geloof in ons en lei ons om ‘n nuwe lewe in Christus se Naam te lei. Ja, deur die Woord en die Gees is ons nie meer blind nie, ons kan sien.

Maar om die goud van geloof, die klere van vryspraak, die oogsalf van die Woord en Gees te kry kan nie sonder Christus nie. Om te koop wat Christus hulle aanbied, moes Laodisea eers weer vir Christus laat inkom. Soos Hy sê in vers 20: “Ek staan by die deur en ek klop.”

DIe uitnodiging van die Here. Hy klop. Hy klop nie net aan die deur van Laodisea nie, Hy klop by elkeen van ons aan die hart. Hy klop by elkeen wat miskien nie geld nie, maar enigeiets anders, sy plek in die middelpunt van die lewe laat inneem het. Hy klop aan ons harte en Hy klop aan die deur van ons gemeente omdat ons Hom ook soms uitskuif. Hy wil ook aan ons die ware geloof, die vryspraak, die Woord en die Gees te bring.

Ons moet onsself gaan toets. Ons moet gaan kyk of Christus in die middelpunt van ons lewens staan. Want as Hy nie daar is nie staan Hy buite en klop. Dan moet ons vir Hom oopmaak. En vir die wat wel oopmaak, gee Hy ‘n wonderlike belofte.

5. Die belofte van seën

Jesus eindig vers 20: “As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Hierdie woorde herinner ons onmiddelik aan Joh. 10 waar Jesus Homself openbaar as die goeie herder. Hy sê sy skape ken Hom, hulle hoor sy stem en volg Hom. Die wat Jesus se stem hoor, sy klop antwoord en die deur vir Hom oopmaak, hulle sal die feesmaal saam met Hom vier. Hierdie feesmaal is die bruilofsfees van die Lam waarvan ons lees in Openbaring 19. Met sy wederkoms kom Christus as die bruidegom en die kerk word sy bruid.

 

Kommentaar is gesluit.