postheadericon Brief aan Sardis

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:1-6

TEMA: Brief aan Sardis

Inleiding

 

Inleiding

Die storie van die kerk wat begrawe word – maar onder in die kis is ’n spieël. Kom kyk vir die dooie kerk, en sien jouself!

Ons is die kerk. As die kerk dood is, is dit die lidmate wat dood is. Jy is die kerk, lewe jy?

Weereens wyk Jesus af van die normale patroon:

Eers stel Jesus homself bekend aan die gemeente as die skrywe van die brief.

Hy raas eers met hulle oor wat hulle verkeerd doen.

Dan prys Hy die oorblyfsel wat nie so sleg soos die res is nie.

Soos altyd eindig Hy met ʼn belofte vir die wat die oorwinning behaal

Bekendstelling

Openb. 3:1: “Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het:

Weereens sien ons die verband met hfst. 1 tog, in hierdie bekendstelling van Jesus gebeur iets interessants.:

Openb. 1:4: “Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon,”

Hoofstuk een praat van die sewe Geeste voor God se troon. Hier word daarteenoor gesê dat Jesus  die sewe Geeste van God saam met die sewe sterre vashou. Die sewe Geeste is ’n verwysing na die volle werking van die Heilige Gees – sewe is dan ook ’n simboliese getal van volheid.

Kan ook verwys na die Gees se sewe eienskappe in Jesaja 11:2:

Jes. 11:2: “Die Gees 1. van die Here sal op hom rus: die Gees wat 2. wysheid en 3. insig gee, die Gees wat 4. raad en 5. sterkte gee, die Gees wat 6. kennis verleen en 7. eerbied vir die Here.”

Jesus het die lewegewende werking van die Heilige Gees in sy hand en Hy kan die Gees in die gemeente stuur.

Net so hou Hy die sterre in sy hand.

Openb. 1:16: “In sy regterhand het Hy sewe sterre gehad,”

Die regterhand is die setel van mag en gesag.

Openb. 1:20: “En dit is die verborge betekenis van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes.”

Hy gebruik die leraars van die gemeente met gesag om sy doel te bereik. Die leraars moet sy Woord verkondig. Die Heilige Gees en die Woord is in Jesus se hand, gereed om gestuur te word.

Jesus raas met hulle

Sardis was ’n ryk stad wat vreeslik gegroei het en vol lewe was. Die stad is aanvanklik op ’n plato van ’n berg gebou en was dus ’n belangrike millitere vesting. Dit was moeilik om in te neem, maar is reeds twee keer in die geskiedenis deur vyande ingeneem omdat die inwoners oorgerus was.

Die uitbreiding op ekonomiese gebied was so vinnig dat uiteindelik uitgebrei moes word en ’n tweede deel van die stad is in die laagte aangebou.

Die stad het ook ’n derde deel gehad. Buite die stad se mure was daar ’n groot begraafplaas, ’n nekropolis – ’n stad vir lyke.

Jesus se beskuldiging klink hard:

Openb. 3:1: “Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood.”

Die gemeente lyk soos die stad Sardis – uiterlik is daar lewe, dalk groei in getalle – maar innerlik is daar niks anders as dood nie. Hulle innerlik soos die begraafplaas – ’n stad vir lyke!

Wat die doodsheid presies behels het, weet ons nie. Tog is een ding duidelik. Dit was nie ’n uiterlike kosmetiese doodsheid nie. Ons kan so maklik praat van die kerk is dood, dan bedoel ons kosmetiese dinge. Daar was ’n dieperliggende probleem:

  1. Dit begin waarskynlik met ’n gesindheid van aan die slaap wees – doodsheid, belangeloosheid, ongemotiveerdheid.
  2. Die gesindheid gaan oor in Woorde = negatief en skinder en hits mekaar aan om negatief te wees.
  3. Dit eindig met dade = onbetrokkenheid en traak my nie agtigheid.

Jesus het die Heilige Gees in sy regterhand saam met die leraar van die gemeente. Die Gees kan lewe bring, deur die werking van die Woord!

Met die doel kom Jesus met 5 oproepe wat die werk van die Gees en Woord in die gemeente moet AKTIVEER:

5 Oproepe

Openb. 3:2: “Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind Ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie.”

  1. Word wakker – hier word herinner aan die stad wat dink hy is onoorwinlik wat al twee keer aan die slaap gevang is. Ons moet wakker word uit ons oorgerustheid!

 

Veg teen die gesindheid van doodsheid.

  1. Versterk wat nog oorgebly het – diegene in die gemeente wat wakker is en hard werk moet versterk word. Die herlewing moet daar begin. Die tydsvorm is hier in die verlede. Die oorblyfsel het wakker gebly, maar hulle raak ook nou aan die slaap.

Dis ’n groot gevaar wat dreig. Moedeloosheid oor ’n verloorstryd maak baiekeer dat die aan die slaap lidmate die wat wakker is aansteek eerder as andersom. Waak dat jy nie ook aan die slaap raak nie!

Selfs die aan die slapes moet besef watter kleinood die wakkeres is.  Ons moet mekaar ondersteun en bemoedig, nie bespot en beskinder en teen mekaar werk nie. Nie mekaar ignoreer en struikelblokke wees vir mekaar nie. Nie jaloers wees en kompetisie wees vir mekaar nie. Ons moet beskikbaar wees om aangesteek te word!

Veg teen die woorde van doodsheid.

Openb. 3:3: “Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. “

  1. Onthou hoe julle die evangelie ontvang het. Dink terug aan die begin. Hoe dikwels hoor ons van lidmate wat een op ’n tyd betrokke was en toe gebeur iets… DINK TERUG AAN DIE MOOI VAN DiE VERLEDE EN KRY DAARUIT KRAG VIR DIE HEDE! Dra dit oor aan jou kinders vir die toekoms. Die evangelie is nog steeds dieselfde.
  2. Hou daarmee vol. Volhard vorentoe in die waarheid van die evangelie. Bly gehoorsaam!!
  3. Bekeer julle. Draai om en begin voor! Draai terug na Jesus Christus en sy voorbeeld.

Veg teen die dade van doodsheid.

“As julle nie wakker word nie, sal Ek onverwags kom soos ‘n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie.”

Die verwysing na die wederkoms omarm die 5 Oproepe met die beklemtoning van as julle nie wakker word nie. Hulle moes weer dink aan twee keer wat die stad al geval het a.g.v. mense wat nie wakker was nie…

Jesus kom om te oorwin en te bevry – maar die gemeente maak daarvan ’n verskrikking deur hulle ongehoorsaamheid. Hulle sal aan die slaap gevang word. Wanneer Hy kom weet ons nie – wees altyd gereed!

Belofte vir die wat die oorwinning behaal

Openb. 3:4 “Maar julle het darem ‘n paar mense daar in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by My wees omdat hulle dit waardig is. 3:5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra.”

Vuil klere is die dade van mense wat nie vir God aanneemlik is nie. Hier word nie spesifieke sondes soos onsedelikheid en dwaalleer genoem nie. Om dood te wees in jou geloof is net so erg!

Wit klere is skoongewas in Jesus se bloed. Die waardigheid kom uit Jesus.

“Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.”

Boek van die lewe – stadsregister – as jou naam daar staan, sekere regte, gruwelike misdaad, jou naam word verwyder!

Mat 10:32 “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is.

Mat 10:33 Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.”

Jesus sal verklaar dat ons aan hom behoort, voor die Vader en die engele – as ons aan hom vashou en lewend as  gemeente stry.

Kommentaar is gesluit.