postheadericon Die Here lei my elke dag soos wat ‘n arend sy kleintjies op sy vlerke dra

13 Nov 05, 09:30, Ds. Joop van Schaik

Skriflesing Deut. 32 Teksverse 32:11,12

Tema: Die Here lei my elke dag soos wat ‘n arend sy kleintjies op sy vlerke dra.

Ons het vandag die voorreg om in hierdie erediens 10 jong mense die geleendheid te gee om belydenis van geloof in ons midde af te lê. Wat ‘n groot dag is dit nie op ons lewenspad nie ! Die Here het julle sover gelei. Hy leer ons hoe om in die lewe te loop soos wat ‘n arend haar kuikens leer vlieg. Op ‘n dag stamp sy die kleintjie uit die nes uit sodat hyself moet vlieg en nie net aas nie. Die arendma is egter die hel tyd rondom die kuiken en wanneer die kuiken moeg is, dan vang sy hom deur hom op haar vlerke terug te dra na die nes toe. Jong mense, julle word nie uitgeskop nie, maar ingeskakel in die volwasse geloofslewe. Onthou egter, dit is dieselfde Here wat orals met julle gaan en julle lei op die lewenspad.

Ons het vandag ‘n erediens met ‘n besondere karakter. Die karakter is die feit dat 10 jong mense vandag belydenis van geloof aflê. Hulle lê ‘n belofte af en u is die getuie daarvan.

Die belofte is :

1. Beloof u om as lewende lid van die kerk die bediening van die Woord en sakramente ywerig te soek,

2. Beloof u om u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van ander lede tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend,

3. En dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer en lewe u misgaan ?

Gemeente, jongmense, ons almal loop ‘n paadjie wat die Here vir ons uit gelê het. Die deel wat ons uit die Bybel uit gelees het, Deut 32, wys op ‘n pad wat die volk Israel moes loop. Moses het die laaste deel van sy lewe bereik. Hy kon vanweë sy ongehoorsaamheid aan die Here nie self die beloofde land ingaan nie. Tog het die Here hom gebruik om vir oulaas met die volk te praat, aan te spreek en aan te spoor.

Die hoofstuk is eintlik ‘n lied wat die intog in die beloofde land uitbeeld. Hulle is nog nie daar nie, maar hulle is byna daar. Die versorging te midde van die ballingskap en die oorvloed wat hulle gaan geniet in die beloofde land word saam in die lied beskryf. Dit is dus ‘n pragtige lied wat die verlede, die hede en die toekoms vervat.

Die lied val uiteen in twee dele:

Die eerste deel is verse 1-25. In verse 1-18 is Moses aan die woord en in verse 19-25 is die Here aan die woord.

Die tweede deel is verse 26 – 43. In verse 26-42 is die Here aan die woord en in vers 43 is Moses aan die woord.

Wat vir ons treffend is, is die deel waar die versorging en begeleiding van die volk Israel in die woestyn uitgebeeld word. Die een beeld is dat die Here sy volk omhels, die volgende is om sy volk te vertroetel en te versorg soos die appel van sy oog. Die beeld wat ons in besonder vanoggend wil uitlig, is die oor die arend wat haar kleintjies versorg en leer vlieg.

‘n Arend is ‘n roofvoël en sekere soorte arende het ‘n geweldige groot vlerkspan. Die Skrif sê nie watter soort arend dit is nie. Volgens die Skrifgedeelte klink dit egter of die arend sy nes hoog bo teen die kranse gemaak het. As mens die voëlboekke ondersoek, dan lyk dit of dit die Witkruisarend behoort te wees. Die witkruisarend maak sy nes hoog bo teen die kranse en dit leef hoofsaaklik van dassies. Die ander soorte arende mak nes in bomme en ander laagliggende gebiede. Hoe dit ookal sy, dit is ‘n arend waarvan hier gepraat word.

Die ma arend maak die nes sorgvuldig en sy lê haar eiers in die nes. Sy broei die eiers uit en versorg die kleintjies. Die kleintjies word ook kuikens genoem. Kos word na die nes gebring en hulle word groter en groter.

Wanneer die kuikens amper nie meer kuikens is nie, maar so te sê volwasse is, dan moet die jong arend self begin leer vlieg. Die jong arend is egter te bang om self daar hoog bo uit die nes te spring en sy eerste vlug te onderneem. Die ma arend besluit daarom op ‘n dag dat dit sulke tyd is en sy stamp hom uit die nes sodat hy moet leer vlieg.

Ma arend los die jong arend egter nie net op hulle eie nie want hulle staan die kans om nie sterk genoeg te wees vir die vliegsessie nie. Ma arend fladder daarom al rondom die jong arend om seker te maak dat die jong arend wel beskermd is. Sy sien presies wat aangaan en wanneer sy sien dat die jong arend nie meer kan vlieg nie, dan gaan sy onder die jong arend in sodat sy die jongeling mooi opvang tussen haar rug en vlerk. Daar veilig opgevang op ma arend se rug, vlieg sy terug hoog na die veiligheid van die nes toe.

Vir Israel beteken die beeld dat die Here God hulle verkies het, geboorte gegee het, versorg het en lei na die beloofde land Kanaan. Tog, ten spyte van die liefde en sorg van die Here, was Israel kort-kort ongehoorsaam en ondankbaar. Eintlik is Israel vanweë die ongehoorsaamheid nie meer geskik om die uitverkore volk van God te wees nie. Hopeloos en hulpeloos behoort hulle eintlik verwerp te word.

Tog is die Here se liefde vir sy kinders en uitverkore volk te groot en kry Hy dit nie oor Sy hart om hulle te verwerp nie. Weer en weer vang Hy hulle op terwyl hulle oppad was na ‘n gewisse dood.

Sy liefde is so groot dat Hy hulle ten einde die beloofde land laat ingaan. ‘n Land waar heuning, olie, vleis, koring en wyn in oorvloed verbou en gebruik is.

Die Here God het dit gedoen en niemand anders nie. Daar is geen ander god nie, al het Israel langs die pad ander gode gekry by die ander volke en nasies. Hulle is nutteloos en sinneloos. Dit is God die Skepper wat hulle Vader is en vir hulle sorg, weer en weer. So maak Hy hulle sterker en sterker sodat hulle al hoe meer vertroue in God kan hê en meer verantwoordelikheid kan opneem om God die Vader te dien met ‘n dankbare gehoorsame lewe.

Geliefdes, nou moet ons dit op ons vandag toepas.

Toe julle gebore is, het die dokter en die verpleegster julle gevang. Toe julle begin regop sit, het ma julle die heeltyd vasgehou en meer en meer toegelaat. Toe julle begin kruip het, moes ma en pa julle al hoe meer begin oppas.

Toe julle begin loop het en later gehardloop het, was die oppas deel nog erger. Intussen is daar huisgodsdiens gehou in die huis en julle het geleer bid.

Toe begin die praat leerproses, die stout wees van doen wat jy wil maar nie mag nie. Toe kom die skool toe gaan en huiswerk doen. Toe gaan jy katkisasie toe en jy leer Bybelversies en Psalms. Teen gr. 4 doen jy al hoe meer self en ma en pa minder. Teen gr.7 was jy al baie wys en teen gr.10 op jou slimste. Niemand kan jou leer nie. Toe kom gr.11 met ‘n spoed en jy besef dat jy amper klaar is met katkisasie en jy moet ondervraging deurgaan sodat jy selfstandig belydenis van geloof kan aflê.

Nou is dit so, jy is klaar met kategese en jy is ondervra en jy lê nou-nou belydenis van geloof af. Jy word nou as ‘n volwassene in die geloof gereken. Ma en pa het jou uit die nes gestamp sodat jy jou vlerke moes gebruik. Met ‘n gefladder was hulle die heeltyd by jou, en as jy moeg geword het, is jy veilig opgevang. Nou is jy groot en moet jyself uit die nes spring en vlieg, self besluit waarheen jy vlieg, wat jy gaan doen en wat jou doelwit is. Jy gaan self later jou eie nes bou en lewensmaat kry. En as jy weer sien, dan het jy ook ‘n babatjie in die huis wat deur moet maak wat jy geleef het.

As jy net gaan aanhou vlieg sonder om kos te soek, sal jy honger lei. As jy nie ‘n eie nes gaan bou nie, gaan jy sonder identiteit wees.

As jy die heel tyd in ma en pa se nes wil bly en nie self uitgaan nie, dan gaan jy nie selfstandig word nie. Dan gaan ma jou elke keer so stampie moet gee en weer gaan vang want jou vlerke was nie sterk genoeg om self die wind te vat nie. Jy kan dus nie altyd afhanklik bly van jou ouers nie.

Ouers, u word die hele tyd ook hier as die ander party genoem. U het vandag ook ‘n mylpaal bereik, u gee u kind af om nou ‘n volwasse belydende lidmaat te word in die kerk van die Here. U het hom en haar baie keer gevang, maar die taak moet u nou afskaal. Hulle is nou self volwasse en moet nou hulle geloofsvlerke gebruik om werklik betekenis in die kerk en wêreld te hê.

As u hulle bly vang, dan gaan u hulle eintlik weer kind maak. As u hulle gaan bly vashou om in u nes te bly, al gaan hulle uit die huis uit om te gaan werk en studeer, al gaan hulle trou, maar u vang hulle die hele tyd, dan benadeel u hulle. U opdrag en belofte is nou nagekom. Ja, verseker is hulle steeds u kind. Verseker moet u hulle nog deur die skool en studietyd kry, verseker moet u altyd bereid wees om hulle by te staan met raad, daad en liefde. Maar, as u hulle in die nes gaan hou, dan is dit so goed sny hulle vlerke af.

Die kern is egter dat God die Vader in beheer is en bly. Hy het aan u as ouer die kind gegee om te vertroetel en groot te maak. Hy is die Een wat die hele tyd teenwoordig was. Hy is die een wat nou nog steeds teenwoordig is. Hy gee kennis deur Sy Bybel en Hy gee leiding deur Sy Heilige Gees. U as ouer weet dat u kind sy geloofsvlug kan aanpak met vertroue. Vir jou as jong mens, groot mens, jy kan met vertroue wel jou vlerke van geloof oopspan en vlieg. Jy is nie alleen nie.

Die beeld se betekenis bly sê dat die Here nooit wegbeweeg en ons alleen laat nie. Elkeen van julle bly God se oogappel en Hy sal jou bly vertroetel. Dit het Hy gedoen deurdat Jesus Christus as Seun van God gekom het en nou bely jy ook jou geloof in Hom as jou enigste Verlosser en Saligmaker.

Daardie opvang het die Vader deur Jesus Christus kom doen. Die mens wou self uit die nes spring en sê :”ek is nou self soos God en kan self alles doen soos God”. Ongelukkig het die mens geval en geval en moes eintlik die ewige dood ingeval het. Die Vader stuur toe vir Jesus Christus om ons te vang op Sy rug. Nou bring Jesus ons terug na die Vader deur Sy kruisdood en Sy opstanding.

Deur die geloof in Christus kry jy elke dag vergifnis en deur die werking van die Heilige Gees kry jy geloofskrag en geloofsvlerke om die lewensvlug aan te pak, dit alles binne die beskerming van God Drie-Enig.

Daarom is die slotsom vir elkeen van u :

Die Here lei my elke dag soos wat ‘n arend haar kleintjies weer terugdra op sy vlerke na die nes. God skep ons, maak ons groot, gee meer verantwoordelikhede, maar is altyd teenwoordig en betrokke en versorg ons.

Bly glo dat Jesus Christus jou enigste Verlosser is.

Maak staat op die liefde van God die Vader.

Leef deur die kragtige werkinge van die alomteenwoordige Heilige Gees.

Kommentaar is gesluit.