Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid

Ons Visie

  • Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid.

Ons Waardes

  • Gehoorsaamheid aan God Drie-Enig
  • Gereformeerde grondslag

Ons Beginsels

  • Empatie en meelewing
  • Integriteit
  • Liefde
  • Volharding en toewyding
  • Wedersydse respek