postheadericon Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: 2 Kor. 5: 1

TEMA: Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ons kom vandag by die einde van ons reeks oor die Heilsorde. Ons kom vandag by die hoogtepunt – die uiteinde – die heerlikmaking.

Paulus stel in ons teksvers die hede waarin ons nou lewe teenoor die toekoms wat wag. Die hede van swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid. Die lewe wat tydelik is teenoor ‘n toekoms van ewigheid. Hede van geringe swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid wat alles verreweg oortref. Om hierdie punt te versterk gebruik Paulus die beeld van ‘n tent.

‘n Tent is ‘n tydelike blyplek, ons gaan maar vir ‘n naweek in ‘n tent uitkamp. Maar tog weet ons die heeltyd ons huis wag vir ons – ‘n stewige gebou met bakstene en verf waar dit nie inreen nie. ‘n Gebou wat nie deur tentpenne in die grond gehou word nie,  met ‘n stewige fondasie. ‘n Gebou wat nie deur die wind weggewaai kan word nie. Paulus vergelyk ons tydelike lewe van geringe swaarkry met ‘n tentwoning, ‘n tent wat afgebreek kan word. Maar net soos ons ‘n tent afbreek en na ons regte gebou-huise gaan, hou God ook vir ons ‘n regte huis gereed in die hemel. ‘n Vaste gebou, ‘n woning wat nie deur mense gemaak is nie en vir ewig bly staan.

Die dood is vir die gelowige soos ‘n tent wat afgebreek word en en ‘n heengaan na ons regte blyplek – die Vaderhuis met die baie wonings waar Jesus Christus vir ons plek berei.

Maar hierdie oorgang van die aardse tentwoning na die hemelse gebou is vir ons baie moeilik.

2 Kor. 5:4 “Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie; ons wil die hemelse bo-oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe.”

Daarom sê Paulus dat ons voorberei is vir hierdie oorgang – in vers 5. God is eintlik hier op aarde besig om ons tentpenne stelselmatig uit te trek om ons los te maak van hierdie tentwoning en ons gereed te maak vir ons regte woning.

God doen dit deur die Heilige Gees. Vers 5 eindig deur te sê dat as waarborg van hierdie voorbereiding wat God in ons lewe doen, het Hy ons sy Gees gestuur. Die Gees is eintlik ons groot trooster en sekerheid.

Die Heilige Gees werk deur die Woord en deur die Woord en Gees kry ons nuwe insig in moeilike dinge in ons lewe.

  • Een van die maniere wat God gebruik is die ouderdom. ‘n Jong gesonde liggaam en ‘n helder verstand is dinge wat ons hier aan die aarde vasbind en ons lewe in hierdie tentwoning vir ons lekker maak. Daarom gebruik God die ouderdom waarin ons ligaamlike kragte en ons verstandelike kragte stelselmatig afneem sodat ons al meer loskom van die wêreld rondom ons en met meer vreugde uitsien na die ewigeheid.
  • Nog ‘n manier wat God gebruik om ons voor te berei is die dood van geliefdes. Ons ook aan hierdie tydelik wêreld vasgebind deur die mense wat ons liefhet. Soms neem God in sy grote wysheid en liefde hierdie mense na Hom toe om ons ook bietjie los te maak van hierdie tydelik wêreld en ons ook meer te laat uitsien na die ewige lewe wat Hy vir ons gereed hou.
  • Siekte berei ons ook voor en herinner ons aan die tydelikheid van ons aardse bestaan.

So kan ons deur die Woord en Gees nuwe insigte ontvang en gereed wees vir die oorgang.

So kan ons reeds nou getroos lewe in die uitsien na die heerlikmaking wat kom.

Die Heilige Gees is heeltyd besig om in ons te werk. Hy verseker ons heeltyd deur die Woord van God van die ewige lewe. Hy rig ons gedagtes na bo waar Christus is en maak ons gedagtes los van die aarde met sy swaarkry en hartseer en pyn en versoekings. Dit is ook die Heilige Gees wat in ons werk en ons ook laat besef dat God ons voorberei vir ons ewige woning. Deur die Gees kan ons in tye van verlies en hartseer en pyn en verlange ook God se genade sien. Ons kan sien dat God ook besig is om ons tentpenne uit te trek en ons los te maak van hierdie tentwoning.

2 Kor. 5:6: “Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,

2Kor. 5:7: want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.”

Wanneer Christus weer kom sal almal met nuwe hemelse verheerlikte liggame beklee word. Ja, ook hierdie aardse ligaame van ons, wat onderhewig is aan  sonde en pyn en swakheid en ouderdom is maar tente. Ons sal deur ‘n wonder van God die opstandingsliggaam kry waarin ons vir ewig sal lewe. Jesus Christus het die dood oorwin en omdat ons Hy ons Hoof is en ons is sy liggaam het ons ook deel aan hierdie oorwinning. Ons gaan die dood ook finaal oorwin deur op te staan uit die dood en vir ewig te lewe in liggame wat gelykvormig is aan sy verheerlikte liggaam.

So kan ons getroos uitsien na die heerlikmaking – die volkome word van alles wat in die heilsorde gebeur. Maar terwyl ons hier op aarde is moet ons onthou – God gaan steeds van ons rekenskap eis – daarom moet ons sy wil steeds najaag.

2 Kor. 5:10 “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.”

Amen

 

Kommentaar is gesluit.