Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid

Straatadres: h/v Veldstraat en Monumentweg, Glen Marais, Kempton Park.

GPS-ligging: 26°04’43.30″ S  28°14’36.20″ O