Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid

Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in en is jy verbind tot hierdie Gebruiksvoorwaardes. As jy nie saamstem met enige van hierdie bepalings of Voorwaardes nie, moet asseblief nie hierdie webwerf gebruik nie. Gkkpn.net behou die reg voor om hierdie Voorwaardes te eniger tyd te verander, te wysig of op te dateer, en hiermee stem jy in om gebind te wees deur sodanige veranderinge, wysigings of opdaterings. Alle materiaal op hierdie webtuiste, insluitende, maar nie beperk nie, tot teks, beelde, en die html-kode word beskerm deur die Suid-Afrikaanse en Internasionale Kopiereg-wette, en mag nie gekopieër word, verander word, oorgedra word, vertaal word, of anders versprei word deur middel van enige metode nie, sonder die toestemming van gkkpn.net nie.

Gkkpn.net is nie noodwendig verbonde aan webwerwe wat moontlik in hierdie werf gekoppel word nie, en is nie verantwoordelik vir die inhoud van sodanige webwerwe nie. Die gekoppelde webblaaie is vir jou gemak en jy verkry toegang daartoe op eie risiko.

Die materiaal in die gkkpn.net webwerf word gelewer soos dit daar opgeteken staan en sonder enige waarborge van enige aard hetsy pertinent of geimpliseerd. gkkpn.net verwerp alle waarborge, hetsy uitdruklik of ge?mpliseerd, insluitend, maar nie beperk nie tot, geimpliseerde waarborge van verhandelbaarheid en geskiktheid vir ‘n spesifieke doel. Gkkpn.net bied geen waarborg dat die funksies soos vervat in die materiaal ononderbroke of foutloos sal wees nie, dat defekte reggestel sal wees nie, of dat die gkkpn.net webwerf of die bediener wat dit
beskikbaar stel, vry van virusse en ander skadelike komponente sal wees nie.

Gkkpn.net waarborg nie en maak nie enige verklarings nie ten opsigte van die gebruik, of die resultate van die gebruik van, die materiaal in die gkkpn.net webwerf nie in terme van hul korrektheid, akkuraatheid, betroubaarheid, of andersins. Die gebruiker van die gkkpn.net webwerf (en nie gkkpn.net nie) is verantwoordelik vir die volle koste van alle vereiste onderhoud, herstel of regstellings. Onder geen omstandighede, insluitende, maar nie beperk nie, tot nalatigheid, sal gkkpn.net aanspreeklik wees nie vir enige spesiale of gevolglike skade wat mag voortspruit uit die gebruik van, of die onvermoë om die materiaal op hierdie webwerf te gebruik, selfs al is gkkpn.net ingelig oor die moontlikheid van sulke skade.

As jy nie met hierdie Gebruiksvoorwaardes saamstem nie, beëindig dan asseblief die gebruik van die webwerf onmiddellik.