postheadericon Wie is Ons?

Die Gereformeerde Kerk Kempton Park-Noord

Straatadres: Hoek van Veldstraat en Monumentweg, Glen Marais, Kempton Park

Predikant: Ds. Alwyn Tredoux

Kantoor Administrasie: Elma Vermeulen

Eredienstyd (Oggend): 09:00

Eredienstyd (Aand): 18:00

Eredienstyd (Ander): Sien ons dagboek vir besonderhede. Desember-skoolvakansie: Gereformeerde Kerk Kempton Park. Oggend: 09:00. Aand: 18:00

Katkisasie: Net na die oggend-erediens