Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid

Gereformeerde Kerk Kempton Park-Noord