Inskrywings Gemerk ‘Heilsorde’

postheadericon Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: 2 Kor. 5: 1

TEMA: Heilsorde 8: Heerlikmaking

Ons kom vandag by die einde van ons reeks oor die Heilsorde. Ons kom vandag by die hoogtepunt – die uiteinde – die heerlikmaking.

Paulus stel in ons teksvers die hede waarin ons nou lewe teenoor die toekoms wat wag. Die hede van swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid. Die lewe wat tydelik is teenoor ‘n toekoms van ewigheid. Hede van geringe swaarkry teenoor ‘n toekoms van heerlikheid wat alles verreweg oortref. Om hierdie punt te versterk gebruik Paulus die beeld van ‘n tent.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 7: Volharding van die Heiliges

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: 1 Pet. 5:8-11

TEMA: Heilsorde 7: Volharding van die Heiliges

Inleiding

Volharding van die heiliges.

Ons is reeds heilig. Die heiligmaking is ‘n proses, maar tog is ons reeds deur die bloed van Jesus geheilig. Die probleem is dat ons sondaars in ‘n sondige wêreld is – ons moet steeds bly volhard. Ons kan die slagoffers word van die duiwel se aanval.

1Pet. 5:8 Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Rom. 8:1

TEMA: Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Pad geloop van roeping tot bekering:

Daar het nou baie dinge al in die mens op aarde gebeur. Jy het ontwikkel van ongelowige tot bekeerling. Jy is deur die Woord  en Gees van God geroep. Die Heilige Gees het deur die weergeboorte jou hart van klip in ‘n hart van vlees verander – vrugbare grond waarin die saad van die Woord kon groei. Jy het die geloof as ‘n gawe van God ontvang waardeur jy die weldade van Christus vir jou kon aangryp en jou eie maak. Jy lê jou toe deur die Gees op die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens – die bekering. Ons kan sê: “Jy is nou in Christus – Hy is nou jou Verlosser en Here, die doel en die oorsprong van jou bestaan.

Vandag sien ons dat met hierdie hele proses wat op aarde en in jou hart en lewe gebeur het – gebeur daar in der waarheid ook iets in die hemel.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 5: Bekering

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Jer. 31:18 en 19

TEMA: Heilsorde 5: Bekering

In ons behandeling van die heilsorde het ons gesien hoe God deur die Heilige Gees besig is om in ons harte te doen wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hierdie proses noem ons die Heilsorde. Deur die werk van die Heilige Gees word die verlossing wat Christus aan die kruis bewerk het in ons lewe gerealiseer. Ons het verlede week gekyk na die geloof, die hande wat die Heilige Gees ons gee om die werk van Christus mee te vat en ons eie te maak. Vandag sien ons hoe die geloof ons daartoe bring om aktief ons lewe te verander. Hierdie verandering noem ons die bekering. Sondag 33 van die Heidelbergse kategismus beskryf die bekering as “Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.”

Ons gaan vandag hierdie vierde “aspek” van die Heilsorde bekyk aan die hand van Jer. 31, en in die besonder vers 18.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 4: Geloof

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Ef. 2:1-10

TEMA: Heilsorde 4: Geloof

Geloof is die definiërende eienskap van ons as Christene. Ons word genoem “Gelowiges”. Geloof is die een ding wat ons anders maak as die wêreld – die ongelowiges. Geloof is ook die band wat alle Christene wêreldwyd saambind.

Ons het by die weergeboorte gesien geloof is die vrug daarvan. Die geloofskiem word in die weergeboorte deur die Heilige Gees geplant. Die een groot feit van die geloof is dat ons uit onsself nie kan glo nie. Paulus beklemtoon hierdie feit in Ef. 2. waar Paulus die grote genade van God beskryf.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 3: Weergeboorte

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Joh. 3:1-21

TEMA: Heilsorde 3: Weergeboorte

Ons gaan vandag saam kyk na hierdie wonder van God – die weergeboorte. En ons gaan dit doen aan die hand van Jesus se eie verduideliking van die weergeboorte aan Nikodemus, in Joh. 3.

Om die hele gesprek tussen Jesus en Nikodemus te verstaan, moet ons eers die hele konteks waarbinne dit afspeel begryp. Want net voordat Nikodemus na Jesus toe kom, lees ons hoe sekere mense tot geloof gekom het omdat hulle Jesus se wonderwerke gesien het.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 2: Roeping

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Rom. 10:14,15

TEMA: Heilsorde 2: Roeping

Ons kom vandag by die eerste afdeling van die heilsorde, nl. die roeping.

Wanneer ons oor die roeping praat is dit nie moeilik om te weet waarvan ons praat nie – God roep ons deur sy Woord.

Paulus praat hiervan in Rom. 10:

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Flp. 1:6

TEMA: Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde

 

Inleiding

Een van die grootste vrae in die teologie gaan oor die hele vraag: Wat is die verhouding tussen die werk van God en die werk van die mens as dit by ons verlossing kom.

Beeld van ‘n skip wat skipbreuk ly die lewensredder op die strand:

Lees die res van hierdie inskrywing »