Inskrywings Gemerk ‘HG’

postheadericon Heilsorde 5: Bekering

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Jer. 31:18 en 19

TEMA: Heilsorde 5: Bekering

In ons behandeling van die heilsorde het ons gesien hoe God deur die Heilige Gees besig is om in ons harte te doen wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hierdie proses noem ons die Heilsorde. Deur die werk van die Heilige Gees word die verlossing wat Christus aan die kruis bewerk het in ons lewe gerealiseer. Ons het verlede week gekyk na die geloof, die hande wat die Heilige Gees ons gee om die werk van Christus mee te vat en ons eie te maak. Vandag sien ons hoe die geloof ons daartoe bring om aktief ons lewe te verander. Hierdie verandering noem ons die bekering. Sondag 33 van die Heidelbergse kategismus beskryf die bekering as “Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.”

Ons gaan vandag hierdie vierde “aspek” van die Heilsorde bekyk aan die hand van Jer. 31, en in die besonder vers 18.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 4: Geloof

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Ef. 2:1-10

TEMA: Heilsorde 4: Geloof

Geloof is die definiërende eienskap van ons as Christene. Ons word genoem “Gelowiges”. Geloof is die een ding wat ons anders maak as die wêreld – die ongelowiges. Geloof is ook die band wat alle Christene wêreldwyd saambind.

Ons het by die weergeboorte gesien geloof is die vrug daarvan. Die geloofskiem word in die weergeboorte deur die Heilige Gees geplant. Die een groot feit van die geloof is dat ons uit onsself nie kan glo nie. Paulus beklemtoon hierdie feit in Ef. 2. waar Paulus die grote genade van God beskryf.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 3: Weergeboorte

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Joh. 3:1-21

TEMA: Heilsorde 3: Weergeboorte

Ons gaan vandag saam kyk na hierdie wonder van God – die weergeboorte. En ons gaan dit doen aan die hand van Jesus se eie verduideliking van die weergeboorte aan Nikodemus, in Joh. 3.

Om die hele gesprek tussen Jesus en Nikodemus te verstaan, moet ons eers die hele konteks waarbinne dit afspeel begryp. Want net voordat Nikodemus na Jesus toe kom, lees ons hoe sekere mense tot geloof gekom het omdat hulle Jesus se wonderwerke gesien het.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Flp. 1:6

TEMA: Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde

 

Inleiding

Een van die grootste vrae in die teologie gaan oor die hele vraag: Wat is die verhouding tussen die werk van God en die werk van die mens as dit by ons verlossing kom.

Beeld van ‘n skip wat skipbreuk ly die lewensredder op die strand:

Lees die res van hierdie inskrywing »