Inskrywings Gemerk ‘Openbaring’

postheadericon Brief aan Laodisea

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:14-22

TEMA: Brief aan Laodisea

Inleiding

 

Van al die gemeentes is Laodisea die enigste een waaroor die Here nie een goeie ding wat in die gemeente gebeur kan uitlig nie. Die brief word gekenmerk deur bestraffing van die gemeente.

1. Nie warm of koud nie maar lou

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Filadelfia

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:7-13

TEMA: Brief aan Filadelfia

Inleiding

 

Ons is die kerk van God. Maar die kerk lewe tot met die voleinding in ‘n sondige wêreld. Daar bestaan nie iets soos ‘n volmaakte kerk nie. Maar Filadelfia is ‘n kerk wat die naaste daaraan kom om ‘n volmaakte kerk te wees wat ons ooit kan hoop om teë te kom.

Filadelfia se briefie, net soos die een in Smirna, het geen vermaning oor dinge wat in die gemeente verkeerd loop nie. Filadelfia se brief word veral gekenmerk deur ‘n uitgebreide belofte aan die gemeente. Wat was dan die geheim van Filadelfia se sukses as gemeente? Wanneer ons Filadelfia se geheim probeer ontrafel, is daar veral drie dinge wat aandag moet geniet:

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Sardis

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:1-6

TEMA: Brief aan Sardis

Inleiding

 

Inleiding

Die storie van die kerk wat begrawe word – maar onder in die kis is ’n spieël. Kom kyk vir die dooie kerk, en sien jouself!

Ons is die kerk. As die kerk dood is, is dit die lidmate wat dood is. Jy is die kerk, lewe jy?

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Tiatira

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:18-29

TEMA: Brief aan Tiatira

Inleiding

 

Die sonde is slinks. Hy stel vir jou ‘n lokval en lê vir jou en wag. Dikwels begin dit net by ‘n skewe gedagtetjie….

Inleiding

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Pergamum

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:12-17

TEMA: Brief aan Pergamum

Inleiding

Die Woord is belangrik. Almal stem daarmee saam. Maar hoe kyk ons na die Woord?

Die brief aan Pergamum volg die normale patroon:

Eers stel Jesus homself bekend aan die gemeente as die skrywe van die brief.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Smirna

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:8-11

TEMA: Brief aan Smirna

Inleiding

Swaarkry is ’n realiteit vir mense op aarde – ook vir Christene!

Die brief aan die gemeente in Smirna wyk af van die normale patroon op ’n baie treffende wyse:

Ons kry die bekendstelling van Jesus as die skrywer van die brief.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Brief aan Efese

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 2:1-7

TEMA: Brief aan Efese

Inleiding

Ons het al so gewoond geword daaraan om lidmate van ‘n kerk te wees. Ons sien die kerk as nog ‘n vereniging soos die Voortrekkers. Jy kan deel wees as jy wil, solank dit nie te veel tyd of geld begin vra nie. Maar die kerk is veel meer – die liggaam van Jesus Christus. Ons kan en mag nooit die kerk losmaak van ons verhouding met Hom nie! Nêrens sien ons dit duideliker as in die sewe briewe aan die gemeentes in klein Asië nie.

Die skrywe van hierdie briewe is nie Paulus of Petrus of Johannes nie, dis Jesus self wat wys hoe Hy omgee en betrokke is by die kerk. Dit wat in die kerk gebeur of nie gebeur nie is vir hom belangrik. Jesus skryf in hierdie briewe elke keer met dieselfde patroon. Hy begin deur Homself bekend te stel. Dan skryf Hy oor die toestand in die gemeente met vermaning oor wat verkeerd en en prys oor wat reg gaan. Dan eindig Hy die brief met ‘n belofte vir die in die gemeente wat aan Hom gehoorsaam is.

Lees die res van hierdie inskrywing »