Inskrywings Gemerk ‘opstanding’

postheadericon Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Rom. 8:1

TEMA: Heilsorde 6: Regverdigmaking en Heiligmaking

Pad geloop van roeping tot bekering:

Daar het nou baie dinge al in die mens op aarde gebeur. Jy het ontwikkel van ongelowige tot bekeerling. Jy is deur die Woord  en Gees van God geroep. Die Heilige Gees het deur die weergeboorte jou hart van klip in ‘n hart van vlees verander – vrugbare grond waarin die saad van die Woord kon groei. Jy het die geloof as ‘n gawe van God ontvang waardeur jy die weldade van Christus vir jou kon aangryp en jou eie maak. Jy lê jou toe deur die Gees op die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens – die bekering. Ons kan sê: “Jy is nou in Christus – Hy is nou jou Verlosser en Here, die doel en die oorsprong van jou bestaan.

Vandag sien ons dat met hierdie hele proses wat op aarde en in jou hart en lewe gebeur het – gebeur daar in der waarheid ook iets in die hemel.

Lees die res van hierdie inskrywing »

postheadericon Heilsorde 5: Bekering

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Jer. 31:18 en 19

TEMA: Heilsorde 5: Bekering

In ons behandeling van die heilsorde het ons gesien hoe God deur die Heilige Gees besig is om in ons harte te doen wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hierdie proses noem ons die Heilsorde. Deur die werk van die Heilige Gees word die verlossing wat Christus aan die kruis bewerk het in ons lewe gerealiseer. Ons het verlede week gekyk na die geloof, die hande wat die Heilige Gees ons gee om die werk van Christus mee te vat en ons eie te maak. Vandag sien ons hoe die geloof ons daartoe bring om aktief ons lewe te verander. Hierdie verandering noem ons die bekering. Sondag 33 van die Heidelbergse kategismus beskryf die bekering as “Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.”

Ons gaan vandag hierdie vierde “aspek” van die Heilsorde bekyk aan die hand van Jer. 31, en in die besonder vers 18.

Lees die res van hierdie inskrywing »