Inskrywings Gemerk ‘sonde’

postheadericon Heilsorde 5: Bekering

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Jer. 31:18 en 19

TEMA: Heilsorde 5: Bekering

In ons behandeling van die heilsorde het ons gesien hoe God deur die Heilige Gees besig is om in ons harte te doen wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Hierdie proses noem ons die Heilsorde. Deur die werk van die Heilige Gees word die verlossing wat Christus aan die kruis bewerk het in ons lewe gerealiseer. Ons het verlede week gekyk na die geloof, die hande wat die Heilige Gees ons gee om die werk van Christus mee te vat en ons eie te maak. Vandag sien ons hoe die geloof ons daartoe bring om aktief ons lewe te verander. Hierdie verandering noem ons die bekering. Sondag 33 van die Heidelbergse kategismus beskryf die bekering as “Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.”

Ons gaan vandag hierdie vierde “aspek” van die Heilsorde bekyk aan die hand van Jer. 31, en in die besonder vers 18.

Lees die res van hierdie inskrywing »