Ons onderskryf die volgende beginsels van die reformasie:

Soli Deo Gloria

Alleen die eer van God. Die mens se doel op die aarde is om te leef tot eer van die volkome en volmaakte God. Alles wat die mens dus dink, doen en sê moet dus God se eer en heerlikheid uitbasuin.

Sola Scriptura

Slegs die Skrif. God openbaar Hom in die Skrif. Ook openbaar Hy aan ons alles wat ons nodig het vir ons verlossing. Daar is geen openbaring of woord van enige mens of selfs ‘n engel wat kan byvoeg by die Bybel nie.

Solus Christus

Slegs Christus. Die enigste weg tot verlossing is deur die kruisdood en opstanding van Jesus Christus, Geen daad of optrede van die mens kan enige bydrae tot sy verlossing maak nie.

Sola Gratia

Slegs die Genade. Geen daad van die mens verdien enige guns of gawe van God nie – en beslis nie verlossings nie. Omdat God die mens liefhet, begenadig Hy Sy kinders, en word hulle verlos.

Sola Fide

Slegs geloof. God skenk aan die mens deur die Heilige Gees die ware geloof – ons kan Hom ken en vertrou – en deur hierdie geloof alleen word die mens gered.